5.Sınıf Kesir Testleri


5.Sınıf Matematik Bileşik kesirler-1Bu Test 26 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40 dakikadır başarılar.


1. Hangi sayının 5/9 nun 3/4 ü 75 tir?
160
180
200
240
Bilmiyorum
2. Aşağıdaki kesir çiftlerinden hangisi bileşik kesirdir?

1/8 ile 7/3
12/5 ile 5/3
87/57 ile 46/66
100/10 ile 3/2
Bilmiyorum

3. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin 20'si kız,16'sı erkektir.Erkekler  sınıfın  kaçta kaçıdır?
4/9
4/5
5/9
16/2
Bilmiyorum
4. 54 tam 1/2 kg şekerin önce 5 tam 4/5 kg'ı sonrada da 13 tam 1/5  kg'ı    satılıyor. Geriye kaç kg şeker kalır?
46
40,9
36,5
35,5
Bilmiyorum
5. Bir öğrenci evlerinin bahçesinin birinci gün 2/5 ini, ikinci gün 1/4 ünü, üçüncü gün 1/6 sını çapalamıştır. Üç gün sonunda bahçenin ne kadarını çapalamıştır?
49/60
17/30
39/60
23/60
Bilmiyorum
6. 600 kişilik okulun 3/5 i geziye gitti. Geziye gitmeyenlerin sayısı kaçtır?
200
220
240
260
Bilmiyorum
7. Ali elindeki kitabın önce 21/40 ını sonra da 3/10 ünü okudu. Ali kitabın kaçta kaçını okudu?
33/40
30/40
25/50
40/30
Bilmiyorum
8. 1/4'ü 30 olan sayınn 1/5'i kaçtır?
20
24
30
34
Bilmiyorum
9. Bir işçi, bir işi 3 günde bitirdi. Birinci gün işin 2/7 sini, ikinci gün 3/8 ini yaptı, üçüncü gün işin kaçta kaçını yapmıştır?
19/56
18/21
24/21
13/56
Bilmiyorum
10. 1/2 i ile 1/5 nin farkı 12 olan sayı kaçtır?
40
45
50
55
Bilmiyorum
11. Bir çiftçi tarlasının 2/5 ine arpa , kalan kısmının yarısına buğday ekiyor. Tarlanın ekili olmayan kısmı 24 dönüm olduğuna göre kaç dönüme arpa ekilmiştir?
24
32
48
56
Bilmiyorum
12. 7/21 kesir sayısı hangi kesir sayısıyla çarpılırsa en küçük sayma sayısına eşit olur?
7/21
21/7
21
42
Bilmiyorum
13. 2/3' si 48 tane olan fındıkların tamamı kaç tanedir?
66
72
76
80
Bilmiyorum
14. 24 + 13 tam 13/18 işleminin sonucu kaçtır?
445/18
37/18
55/18
679/18
Bilmiyorum
15. 32 öğrencisi bulunan bir sınıfın 3/8 erkektir.Sınıfta kaç kız öğrenci vardır?
20
16
12
24
Bilmiyorum
16. İki sayı arasındaki fark 75'tir bu fark büyük sayının 5/12'sine eşit olduğuna göre,küçük sayı kaçtır?
100
105
125
180
Bilmiyorum
17. Kübra parasının 4/7'si ile bir elbise aldı.Geriye 75 lirası kaldığına göre,elbisenin fiyatı kaç liradır?
50
75
100
125
Bilmiyorum
18. 8/20 kesrine eşit olan ondalık kesir hangisidir?
0,040
0,8
4,5
0,4
Bilmiyorum
19. Aşağıdaki kesir sayılarından hangisi 0,72 ile 0,78 arasındadır?
3/5
3/4
14/20
16/25
Bilmiyorum
20. 45,268 sayısındaki 4 ile 6 rakamlarının basamak değerleri çarpımı kaçtır?
240
24
10
2,4
Bilmiyorum
21. 40/6 kesrinin eşiti hangisidir?
6 tam 2/3
4 tam 4/4
5 tam 1/3
7 tam 2/8
Bilmiyorum
22. 15/5 - 2/1=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
3/5
0
1
5/3
Bilmiyorum
23. Günde 7,5 m yer kazan bir işçi 2,5 ayda kaç m yer kazar?
56,25 m
562,5 m
5600 m
25000m
Bilmiyorum
24. Bir bahçenin üçte birinin üçte biri bütününün kaçta kaçıdır?
1/18
1/81
1/27
1/9
Bilmiyorum
25. 21-5 tam 3/5 +123 işleminin sonucu kaçtır?
17 tam 3/5
15 tam 3/5
83/5
73/5
Bilmiyorum
26. 22-11 tam 3/5 sayısı hangisine eşittir?
19/5
14/5
33/5
58/5
Bilmiyorum


CEVAP VE DEĞERLENDİRMELER:suluova.meb.gov.tr/online_test/5.sinif/Yazdir.asp?Tst_ID=69'da

                                                                                                                                                                                                                         

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !